În ultimii 8 ani, Consiliul Local Svinita a implementat proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană sau din alte surse internaționale:

1. “Dezvoltarea comunitară durabilă în comuna Svinita” Proiectul nr. ROM / PSC / OP4 / Y3 / RAF / 09/04

Finanțat de: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare; Fondul Global pentru Mediu – Programul Granturilor Mici: GEF-SGP

Perioada: 15.07.2009 – 30.12.2010

Suma: 34.240 USD

Obiective:

– Crearea de livezi de smochine pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați pentru protejarea terenului împotriva alunecărilor de teren

– Irigare de ștergere, instalare pentru livezi de smochine

2. “Construirea Centrului local de informare și promovare a turismului din Svinita, județul Mehedinți”

Contract nr .: C313M020942700012 / 21.10.2010; durata 21.10.2010 – 01.04.2013

Finanțat de: PNDR – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

Valoarea eligibila: 157.390 euro (674.338 lei)

Obiective:

– Construcția clădirii centrului de informare și promovare a turismului de 150 mp, cu toate facilitățile necesare: sala de recepție turistică, birou pentru 2 angajați, sală de arhive

– Activitatea de construire a centrului local de informare și promovare a turismului, program de 10 ore / zi cu 2 angajați agenți / ghiduri turistice cu pregătire specializată pentru informare și promovare a zonei turistice din Cheile Dunării.

3. “Reabilitarea străzilor și dotarea cu cultură culturală în Svinita” – Contract de finanțare: C413322021442727208 / 20.05.2014; durata 20.05.2014 – 30.09.2015

Finanțat de: PNDR – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

Valoarea eligibilă: 95.610 euro (430.225 lei)

Obiective :

– Asfaltarea unei porțiuni de 505 ml dintr-un drum rural principal

– dotare centru cultural cu 40 de costume populare, stație de sunet, 5 instrumente populare tradiționale populare pentru formația folk “Dunav”.

4. “Achiziționarea mașinilor și echipamentelor pentru dotarea serviciului de urgență voluntară al comunei Svinita, județul Mehedinți” Contract de finanțare: C413322021442727208 / 20.05.2014; perioada 20.05.2014 – 30.11.2015

Finanțat de: PNDR – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

Valoarea eligibilă: 95.610 euro (430.225 lei)

Obiective:

– achiziționarea de mașini multifuncționale (echipament buldoexcavator, echipament pentru îndepărtarea zăpezii)

– achizitionati o pompa de apa de spalat (175 mc)

5. ”Păstrătorii Tradiției” – COD PROIECT RORS 32

Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia, program finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.

Perioada de implementare a proiectului: 13.06.2017 – 12.12.2018

Obiectivul principal al proiectului: promovarea și conservarea patrimoniului cultural și a potențialului turistic al celor două regiuni, evidențiind o viață culturală cu dimensiune transfrontalieră. Prin aceasta proiectul își propune să atragă turiști și să promoveze regiunea vizată în proiect. Prin activitățile care vor fi implementate, proiectul “Păstrătorii tradiției” va crea un instrument de atracție integrat, inovator pentru turiștii care vizitează zona vizată, folosind și păstrând în același timp patrimoniul cultural comun. Astfel, structura turistică existentă formată în principal din spațiile de cazare și peisajele frumoase și unice va îmbunătăți atractivitatea și va deveni mai competitivă cu alte destinații turistice similare care oferă deja acest tip de activități.

Activitățile Proiectului:

–              Conferința de lansare a proiectului pe partea românească a zonei transfrontalieră

–              Conferința de lansare a proiectului pe partea sârbeasca a zonei transfrontalieră

–              Conferința inaugurală pentru deschiderea Centrului de Tradiție Kusic, Bela Crkva

–              Conferința finală de proiect pe partea românească a zonei transfrontalieră

–              Proiect final de conferințe pe partea sârbeasca a zonei transfrontalieră

–              Infiintarea Asociației de dezvoltare durabilă a turismului “Păstratorii tradiției”

–              Organizarea de cursuri de dansuri populare

–              Organizarea ansamblului româno-sârb și al spectacolului folcloric ” În pași de dans prin România și Serbia “

–              Realizarea unui film ”În pași de dans prin România și Serbia”

–              Schimb de bune practici / experiență între cele două comunități

–              Realizarea unui album transfrontalier cu obiective turistice, tradiții, obiceiuri și meserii

–              Crearea unei rețele pentru promovarea zonei vizate

–              Reabilitarea Centrului Cultural “Vukomir Vidić – Uča” Kusić

–              Echiparea Centrului Cultural “Vukomir Vidic – Kusic, Bela Crkva

Lider Proiect: Comuna Svinita

Comuna Svinita, Strada 2 nr. 26, Județul Mehedinti, Romania

Tel. 0752.221.105

Tel/fax 0252-368.407

primariasvinita@yahoo.com

Partener 1: Asociația Tommyland Moldova Nouă

Strada Nicolae Balcescu nr. 11, Moldova Noua 325500, Județul Caras-Severin, Romania

Tel: 0742107253

Email: kotra.tommyland@gmail.com

Partener 2:  Municipalitatea Bela Crkva

Svetozara Miletica 2, AP Vojvodina, Banat

Tel: 013851244

Email: kabinetbc@mobilpro.rs