Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului “Păstrătorii Tradiției”, cod RORS-32, 7 grupe a câte 18 copii din Svinița au fost transportați săptămânal la Asociația Tommyland Moldova Nouă, cu microbuzul achiziționat de către Comuna Svinița în cadrul proiectului “Păstrătorii Tradiției”, cod RORS-32,  pentru a participa la cursuri de dans popular româno-sârb.

Proiectul ”Păstrătorii Tradiției” este finanțat în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.