Comuna Svinița împreună cu Asociația Tommyland Moldova Nouă din Caraș Severin și municipalitatea Bela Crkva din districtul Banatul de Sud, Serbia implementează proiectul ”Păstrătorii Tradiției”, cod proiect RORS 32. Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia, program finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.

Perioada de implementare a proiectului: 13.06.2017 – 12.12.2018

Obiectivul principal al proiectului: promovarea și conservarea patrimoniului cultural și a potențialului turistic al celor două regiuni, evidențiind o viață culturală cu dimensiune transfrontalieră. Prin aceasta proiectul își propune să atragă turiști și să promoveze regiunea vizată în proiect. Prin activitățile care vor fi implementate, proiectul “Păstrătorii tradiției” va crea un instrument de atracție integrat, inovator pentru turiștii care vizitează zona vizată, folosind și păstrând în același timp patrimoniul cultural comun. Astfel, structura turistică existentă formată în principal din spațiile de cazare și peisajele frumoase și unice va îmbunătăți atractivitatea și va deveni mai competitivă cu alte destinații turistice similare care oferă deja acest tip de activități.

Activitățile Proiectului:

–              Conferința de lansare a proiectului pe partea românească a zonei transfrontalieră

–              Conferința de lansare a proiectului pe partea sârbeasca a zonei transfrontalieră

–              Conferința inaugurală pentru deschiderea Centrului de Tradiție Kusic, Bela Crkva

–              Conferința finală de proiect pe partea românească a zonei transfrontalieră

–              Proiect final de conferințe pe partea sârbeasca a zonei transfrontalieră

–              Infiintarea Asociației de dezvoltare durabilă a turismului “Păstratorii tradiției”

–              Organizarea de cursuri de dansuri populare

–              Organizarea ansamblului româno-sârb și al spectacolului folcloric ” În pași de dans prin România și Serbia “

–              Realizarea unui film ”În pași de dans prin România și Serbia”

–              Schimb de bune practici / experiență între cele două comunități

–              Realizarea unui album transfrontalier cu obiective turistice, tradiții, obiceiuri și meserii

–              Crearea unei rețele pentru promovarea zonei vizate

–              Reabilitarea Centrului Cultural “Vukomir Vidić – Uča” Kusić

–              Echiparea Centrului Cultural “Vukomir Vidic – Kusic, Bela Crkva

 

Grup Tinta:

  • turiștii care vizitează zona transfrontalieră vizată (4000)
  • tinerii care respectă tradiția – români și sârbi (162)
  • administratori de unități de cazare – români și sârbi (40)
  • operatori de turism, autorități locale și centre de informare turistică din zonă – română și sârbă (20)
  • vizitatori potențiali ai zonei transfrontaliere vizata (2000)
  • comunitățile locale din regiunea de proiect din România și Serbia (30.000)

Lider Proiect: Comuna Svinita

Comuna Svinita, Strada 2 nr. 26, Județul Mehedinti, Romania

Tel. 0752.221.105

Tel/fax 0252-368.407

primariasvinita@yahoo.com

Partener 1: Asociația Tommyland Moldova Nouă

Strada Nicolae Balcescu nr. 11, Moldova Noua 325500, Județul Caras-Severin, Romania

Tel: 0742107253

Email: kotra.tommyland@gmail.com

Partener 2:  Municipalitatea Bela Crkva

Svetozara Miletica 2, AP Vojvodina, Banat

Tel: 013851244

Email: kabinetbc@mobilpro.rs