Primăria Svinița a organizat, în data de 29 august 2017, la Eșelnița, jud. Mehedinți, Conferința de lansare a proiectului “Păstrătorii Tradiției”, cod RORS-32,pe partea românească a zonei transfrontaliere. În cadrul Conferinței au avut loc o serie de prezentări cu privire la obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, rezultatele aștepate și grupurile țintă. La eveniment au participat 50 de persoane, reprezentanți ai centrelor culturale, centrelor de informare turistică, autorităților publice, agenți economici din domeniul turismului, organizatori de evenimente și reprezentanți ai mass-media.

         Obiectivul general propus prin proiect este conservarea patrimoniului cultural comun și folosirea acestuia pentru dezvoltarea economiei locale bazate pe turism. Prin îndeplinirea obiectivului general, proiectul va atrage mai mulți turiști și va promova regiunea delimitată de comuna Svinița, localitatea Moldova Nouă și municipiul Bela Crkva. Activitățile care vor fi implementate în cadrul proiectului “Păstrătorii Tradiției”, vor crea un instrument de atracție integrat, inovator, pentru turiștii care vizitează zona vizată, folosind și păstrând în același timp patrimoniul cultural comun.

            Principalele activități propuse prin proiect pentru atingerea obiectivului asumat sunt: reabilitarea Centrului Cultural din localitatea Kusic, municipiul Bela Crkva, în vederea înființării unei structuri de cooperare transfrontalieră numită Asociația “Păstrătorii Tradiției”, înființarea ansamblului “Dance your way”, instruirea a 162 de persoane ca păstrători ai tradiției și o serie de activități promoționale pentru a spori vizibilitatea zonei ca destinație turistică. Prin aceste acțiuni și bazându-se pe resursele culturale existente, proiectul va crește gradul de atractivitate și competitivitate a zonei.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 461,614.78 Euro din care, valoarea contribuției UE este de 392,372.56 Euro.

Perioada de derulare a proiectului este de 18 luni, începând cu luna iunie 2017, până în luna decembrie 2018.

Proiectul ”Pîstrătorii Tradiției” este finanțat în cadrul programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia, program finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.