În perioada 25-26 iunie 2018, Comuna Svinița a participat la Conferința de înființare a Asociației “Keepers of Tradition-Kusic”, din cadrul proiectului “Păstrătorii Tradiției”, cod RORS-32, proiect finanțat prin Programul Interreg-IPA de cooperare transfrontalieră Romania-Serbia. Evenimentul a fost organizat de Municipalitatea Bela Crkva, în Centrul Tradițional Kusic, reabilitat prin proiect. Pe parcursul Conferinței au avut loc o serie de prezentări cu privire la tradițiile și obiceiurile românești și sârbești, dar și prezentări cu privire la scopul și obiectivele asociației nou create.  Participanții au fost invitați să se alăture Asociației ca membri și au primit materiale promoționale pentru promovarea proiectului: tricouri, capace, pixuri, agende și mape de prezentare.

În regiunea cunoscută sub numele de “Clisura Dunării”, de la Svinița la Moldova Nouă, comunitățile sârbe au adus și menținut timp de secole vechea tradiție care are tendința de a se pierde în actualul context al îmbătrânirii și depopulării. În localități precum Svinita și Moldova Nouă, autoritățile publice locale, profesorii și alți reprezentanți ai comunității încearcă să transmită tradiția și să implice copiii și tinerii în diverse activități culturale și artistice. Ei țin pasul cu vecinii lor sârbi și organizează periodic întâlniri cu scopul de a păstra tradiția comună și valorile culturale. Plecând de la acest obiectiv comun, cei 3 parteneri ai acestui proiect au înființat Asociația Româno-Sârbă – denumită “Păstrătorii tradiției”, cu scopul de a promova un turism durabil în zona transfrontalieră de la Svinita la Moldova Nouă și Bela Crkva, conservarea și transmiterea tradițiilor, în special dansurile tradiționale, obiceiurile de vacanță și meșteșugurile locale. Asociația are sediul în Kusic, Bela Crkva, în Casa de cultură, reabilitată prin proiect.

Asociația “Păstrătorii Tradiției” a fost înregistrată legal în data de 06 august 2018.

Asociația nou creată prin proiect, “Keepers of Tradition-Kusic”, din care fac parte și reprezentanți ai comunei Svinița, va organiza o serie de programe artistice, sesiuni de intruire și educare a tinerilor pentru dezvoltarea turismului sustenabil, promovarea elementelor tradiționale și pentru a evidenția potențialul turistic al zonei transfrontaliere și a promova toate formele de turism. Pentru a-și atinge scopul, membrii Asociației vor încheia parteneriate de colaborare cu proprietarii de unități de cazare și firmele de organizare de evenimente. Împreună vor stabili un program sezonier cu evemente cultural-artistice care vor implica cei 162 de tineri instruiți prin proiect să danseze, să confecționeze coșuri din nuiele și suveniruri. Cei 24 de dansatori care alcătuiesc ansamblul “Păstrătorii Tradiției”, creat în cadrul proiectului, vor fi și ei implicați în evenimentele stabilite de comun acord.

Scopul acestor parteneriate este de a crește numărul de turiști care vin să viziteze zona transfrontalieră prin introducerea programe cultural-artistice ale tradiției locale, în pachetele turistice pe care ulterior proprietarii de unități de cazare și firmele de organizare evenimente le vor prezenta turiștilor veniți să viziteze zona transfrontalieră. Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia, program finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.