În data de 30 mai 2018, la invitația Municipalității Bela Crkva, Serbia, în calitate de partener 2 în cadrul proiectului “Păstrătorii Tradiției”, cod RORS-32, Comuna Svinița a participat la Conferința de inaugurare a Centrului Tradițional Kusic. Evenimentul a avut loc în incinta Centrului Tradițional Kusic, obiectiv reabilitat în cadrul proiectului ”Păstrătorii tradiției”, RORS 32. Participanții au primit materiale promoționale: tricouri, șepci, agende, mape și pixuri, pliante și postere.

Prin proiect a fost  reabilitat Centrul Cultural “Vukomir Vidic – Kusic”. Clădirea renovată va fi și sediul Asociației româno-sârbe pentru conservarea tradiției. De asemenea, clădirea a fost dotată cu echipamente și mobilier necesare bunei desfășurări a activităților culturale, artistice și educative care vor avea loc aicil. În clădire va fi o expoziție permanentă de tradiție populară comună de pe ambele maluri ale Dunării și va conține: costume, obiecte tradiționale, fotografii și cărți / scrieri în limba română și sârbă. Aici vor fi organizate ateliere: lectorii vor învăța copiii (români și sârbi) cum să producă diverse obiecte de uz casnic din ramuri, cum să producă suveniruri și să danseze dansuri folclorice.

Proiectul ”Păstrătorii Tradiției” este finanțat în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.