Primăria Comunei Svinița, în parteneriat cu Asociația Tommyland Moldova Nouă și Municipalitatea Bela Crkva din Serbia, implementează proiectul “Păstrătorii Tradiției” cod eMS RORS 32, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia, Program finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanțat de statele partenere în program.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 461.614,78 Euro din care valoarea contribuției Uniunii Europene este de 392.372,55 Euro, iar perioada de derulare a acestuia este de 18 luni, în intervalul iunie 2017 – decembrie 2018.

În data de 22 noiembrie 2018 a avut loc ”Conferința de final a proiectului” în localitatea Moldova Nouă, județul Caraș Severin, România. În cadrul conferinței, la care au participat peste 50 de reprezentanți ai autorităților locale, proprietari de pensiuni, reprezentanți ai centrelor culturale, au fost prezentate activitățile derulate în cadrul proiectului cât și rezultatele ce au fost atinse.

Printre cele mai importante rezultate ale proiectului enumerăm: înființarea unei Asociații de Cooperare Transfrontalieră Româno-Sârbă “Keepers of Tradition – Kusic”, înființarea unui ansamblu folcloric româno-sârb „Dance Your Way – Keepers of Tradition”, 162 de tineri instruiți ca păstrători ai tradiției, un centru cultural comun renovat, reabilitat și dotat în localitatea Kusic, un spectacol folcloric organizat la Moldova Nouă și un film documentar denumit ”În pași de dans prin România și Serbia”. În același timp, în cadrul proiectului au fost realizate o serie de activități promoționale cu scopul de a spori vizibilitatea zonei ca destinație turistică cum ar fi albumul transfrontalier “Cross border album – Keepers of Tradition”, tradus în 3 limbi și care prezintă obiectivele turistice, tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile comune româno-sârbe.

Rezultatele proiectului: – un proiect gestionat în comun și în mod egal de către cei 3 partneri implicați; – o echipa de management de proiect; – 18 întâlniri ale partenerilor de proiect; – 1 Conferinta de lansare a proiectului pe partea romana a zonei; – 1 Conferința de lansare a proiectului pe partea sârbă a zonei CB; – 1 Conferință inaugurală pentru deschiderea Centrului de Tradiție Kusic, Bela Crkva; – 1 conferința finala de proiect pe partea românească a zonei; – 1  conferință finală pe partea sârbă a zonei CB; – 1 Structura transfrontalieră pentru dezvoltarea locală – Asociatia Keepers of Tradition Kusic – 126 tineri instruiți ca păstori ai tradiției; – 1 Ansamblu folcloric “Dance your way”; – 1 spectacol folcloric; – 6 participări la evenimente cultural-artistice; – 1 film “În pași de dans prin România și Serbia” și 2000DVD-uri distribuite; – 2 Schimburi de bune practici / experiență între cele două comunități; – 1 album turistic transfrontalier și 2000 de exemplare distribuite; – 1 Centru Cultural Reabilitat; – 1 centru cultural dotat.  

Pentru mai multe informații referitoare la proiect ne puteți contacta la telefon – 0252.368.407 sau prin intermediul emailului -kotra.svinita@gmail.com.

Pentru mai multe informații referitoare la Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia, vă rugăm să accesați site-ul www.romania-serbia.net.